Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

Adwokat, Partner, Olesiński & Wspólnicy

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

Adwokat, Partner, Olesiński & Wspólnicy

Doradza polskim i zagranicznym grupom kapitałowym. Z sukcesem łączy prace projektowe z dedykowaną obsługą Klienta. Spaja wiedzę prawną z silnymi kompetencjami podatkowymi oraz w zakresie pomocy publicznej, co jej umożliwia wszechstronną obsługę skomplikowanych i wieloaspektowych projektów, dbając jednocześnie o najwyższy standard compliance. Lider obszarów prawa korporacyjnego i prawa rynków kapitałowych OW.

W obszarze IR kreuje politykę standardów raportowania na gruncie MAR. Partycypowała w wielopoziomowych projektach akwizycji podmiotów giełdowych, subskrypcji prywatnych, emisji obligacji, opcji delistingu czy squeeze out. Odpowiada za kreowanie polityki wynagrodzeń u wielu emitentów, posiada doświadczenie tak w doradztwie koncepcyjnym, jak i prawno-podatkowym wdrożeniu zróżnicowanych form programów motywacyjnych (emisja warrantów subskrypcyjnych, opcji na akcje, buy-back, pochodne instrumenty finansowe, opcje oparte o kapitał docelowy czy użytkowanie praw majątkowych).

Z sukcesem prowadzi litigation podatkowe, reprezentując Klientów (zarówno osoby prywatne jak i korporacje) w toku postępowań celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz administracyjnych.

Prelegent i uczestnik wielu konferencji, w tym organizowanych przy współudziale Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR).

Autor specjalistycznych publikacji, w tym naukowych.

Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.

Ukończyła studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała na Uniwersytecie w Köln, ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Humbolta w Berlinie. Skończyła studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wyróżniona tytułem Recommended lawyer w międzynarodowym rankingu The Legal 500 w dziedzinie pomocy publicznej (kategoria public law) w 2019 roku oraz Capital markets w 2021 i 2022 roku.

Sprawa, którą wygrała przed WSA a następnie NSA dotycząca opodatkowania akcji menedżera została wyróżniona w 2021 roku w 15. rankingu Rzeczpospolitej jako precedensowe w skali kraju orzeczenie.

Szybkie menu