Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Maciej Bombol

Prezes zarządu AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Maciej Bombol

Prezes zarządu AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes zarządu AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Manager związany z rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. W latach 1992-2005 pracował w grupie kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie. W 1992 zakładał Dom Maklerski Banku Handlowego (Centrum Operacji Kapitałowych) a następnie (1992-1996) pracował jako specjalista – makler giełdowy, specjalista ds. inwestycji własnych i naczelnik Wydziału Zarządzania Aktywami. W 1995 zorganizował usługę zarządzania aktywami w Domu Maklerskim BH (druga licencja w Polsce). W latach 1996-1997 zastępca dyrektora biura ds. prywatyzacji banku. W latach 1998-2000 dyrektor inwestycyjny w Biurze Zarządzania Aktywami. Następnie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Handlowy Zarządzanie Aktywami (1999-2005), odpowiedzialnego za pion zarządzania aktywami, oraz równolegle zarządzającego funduszami a następnie wiceprezesa zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego (2000-2005). W latach 2005-2006 zarządzający funduszami inwestycyjnymi w AlG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz zarządzający funduszami ubezpieczeniowymi w Amplico Life. W latach 2006-2009 wiceprezes zarządu Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odpowiedzialny za pion zarządzania aktywami. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego (CIO) w ING Investment Management (Polska).
Maciej Bombol jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych w SGH. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (1992 r.) i doradcy inwestycyjnego (licencja nr 3 z 1994 r.). Posiada również tytuł CFA (od 2001 r.).

Szybkie menu