Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Łukasz Piasecki

Wiceprezes Zarządu, IPO Doradztwo Kapitałowe

Łukasz Piasecki

Wiceprezes Zarządu, IPO Doradztwo Kapitałowe

Łukasz Piasecki, Wiceprezes Zarządu, IPO Doradztwo Kapitałowe

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 135/2011).

Od ponad 10 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Agencji Prywatyzacji oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa sektorów naftowego i chemicznego oraz nad Naftą Polską S.A. Koordynował realizację rządowych programów strategicznych: naftowego i chemicznego (koncepcja operatora logistycznego). Obsługiwał od strony merytorycznej (od strony jedynego akcjonariusza – Skarbu Państwa) pierwsze oferty publiczne Grupy LOTOS S.A., Zakładów Azotowych Puławy S.A. oraz Zakładów Chemicznych Police S.A.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra/Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, mając w zakresie obowiązków m.in. doradztwo związane z pozyskiwaniem kapitału dla spółek Skarbu Państwa (w tym: organizacja i doradztwo przy spotkaniach z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w spółki Skarbu Państwa w charakterze akcjonariusza oraz z mediami).

Od 2006 r. związany z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., istniejącą od 2005 roku, a od 2007 r. posiadającą licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz Catalyst, firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa strategicznego, finansowego i prawnego, specjalizującą się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym oraz w szeroko pojmowanych obowiązkach informacyjnych spółek publicznych. Od września 2014 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. odpowiedzialny za projekty z zakresu emisji i ofert papierów wartościowych, dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego, a także obsługę korporacyjną spółek w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym.

Od kwietnia 2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Domu Maklerskiego S.A. Od grudnia 2016 r. członek Rady Nadzorczej Zortrax S.A. Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i prywatnych oraz w zarządach spółek prywatnych o profilu doradczym i inwestycyjnym.

Szybkie menu