Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Łukasz Michorowski

Partner, Audyt, CE A&A ESG Leader, Deloitte

Łukasz Michorowski

Partner, Audyt, CE A&A ESG Leader, Deloitte

Łukasz Michorowski, Partner, Audyt, CE A&A ESG Leader, Deloitte Polska

Łukasz Michorowski jest partnerem w dziale Audytu Deloitte w Polsce. Uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz posiada status Certyfikowanego Audytora. W 2022 roku otrzymał również dyplom z Leadership Academy of Poland.

Łukasz rozpoczął swoja karierę w Warszawskim biurze Deloitte we wrześniu 2006 roku. W latach 2011-2013 pracował w Londyńskim biurze Deloitte pełniąc rolę menadżera w departamencie audytu obsługującym spółki z branży budowlanej i nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje audyt dużych i skomplikowanych organizacyjnie międzynarodowych grup kapitałowych, a także spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

W roli partnera skupia się na spółkach z branży budowlanej i nieruchomości. Jest autorem dobrze znanego raportu przemysłowego „Polish Powers of Construction”, który jest wydawany corocznie, koncentruje się na najlepszych klientach budowlanych i trendach rynkowych w polskim przemyśle. Ponadto jest również zaangażowany w zespół atestacyjny w Polsce, świadcząc klientom różnorodne usługi doradcze, w tym kompleksowe operacje księgowe oraz business assurance. Jest także liderem ESG assurance dla regionu CE.

Szybkie menu