Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Łukasz Kłaczyński

Menedżer, Dział Doradztwa w zakresie Rachunkowości, EYnovation™, EY

Łukasz Kłaczyński

Menedżer, Dział Doradztwa w zakresie Rachunkowości, EYnovation™, EY

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – posiada tytuł magistra nauk o zarządzaniu w dziedzinie inwestycji kapitałowych i finansów przedsiębiorstw oraz tytuł licencjata ekonomii w dziedzinie bankowości. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu badań oraz przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W ramach prac doradczych wspierał lokalne i zagraniczne zespoły w zakresie zgodności z wymogami rachunkowymi, a także uczestniczył w projektach optymalizacji procesów wewnętrznych spółek oraz projektowaniu narzędzi raportowych. Zaangażowany w wewnętrzną działalność szkoleniową EY. Członek grupy EYnovation™.

Szybkie menu