Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Łukasz Gembiś

Counsel, Adwokat, DWF Poland

Łukasz Gembiś

Counsel, Adwokat, DWF Poland

Jest adwokatem pracującym na stanowisku Senior Associate w warszawskim biurze kancelarii w Departamencie Sporów Sądowych i Postępowań Arbitrażowych oraz Zespole Zamówień Publicznych i Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach spornych z zakresu prawa cywilnego (umowy handlowe oraz odpowiedzialność odszkodowawcza), budowlanego (w tym umów FIDIC) oraz prawa handlowego (spory korporacyjne) przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Doradza klientom na etapie realizacji kontraktów, a także w negocjacjach przedprocesowych i ugodowych, również w ramach mediacji. Jego praktyka obejmuje także doradztwo z zakresu prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych oraz zamówień publicznych, w tym reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Szybkie menu