Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Krzysztof Józwik

Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych, Capital Market Solutions Group

Krzysztof Józwik

Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych, Capital Market Solutions Group

Krzysztof Józwik, Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych, Capital Market Solutions Group

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (od 2009 roku) oraz certyfikat głównego księgowego (od 2014 roku). Od 2014 roku zatrudniony w firmie consultingowej obowiązki-informacyjne.pl a od 2015 r. pełniący funkcję Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych w Capital Market Solutions Group sp. z o.o. (posiadającą status SEG MAR  Partner oraz SEG ISR Partner). W latach 2010 - 2014 związany z firmą doradczą notowaną w ASO NewConnect posiadającą status Autoryzowanego Doradcy również wspierającą spółki publiczne w obszarze wypełniania obowiązków informacyjnych. Od 2010 roku jako Makler Papierów Wartościowych związany z dwoma krajowymi domami maklerskimi. Posiada doświadczenie we współpracy łącznie z kilkudziesięcioma spółkami giełdowymi. Wcześniej zatrudniony m.in. w Polkomtel S.A.
Od maja 2016 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki notowanej na rynku regulowanym GPW.”
Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych w Capital Market Solutions Group


Szybkie menu