Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Krystyna Palka-Ichas

Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte

Krystyna Palka-Ichas

Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte

Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy w dziedzinie audytu. Bierze udział i nadzoruje badania sprawozdań finansowych sporządzanych
według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Polskich, Niemieckich, Włoskich I Amerykańskich Standardów
Sprawozdawczości Finansowej, w tym podmiotów notowanych na giełdzie. Uczestniczy w projektach doradczych dla klientów różnych
branż. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii oraz posiada tytuł międzynarodowego biegłego rewidenta
(FCCA).

Szybkie menu