Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Katarzyna Twarowska

Prezes Zarządu, Fundacja Liderek Biznesu

Katarzyna Twarowska

Prezes Zarządu, Fundacja Liderek Biznesu

Katarzyna Twarowska, Prezes Zarządu Fundacji Liderek Biznesu.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Dyrektor EY w Dziale Audytu, Lider Rynku Nieruchomości w audycie na kraje Centralnej i Południowo – Wschodniej Europy,  Biegły Rewident, Business Coach. Globalna ambasadorka TIAW (The International Alliance for Women ) na Polskę. Publicystka w Forbes.pl. Od 2003 roku związana z jedną firmą EY (wcześniej Ernst &Young). Obsługuje międzynarodowe korporacje oraz spółki giełdowe.

Zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe współpracując z różnorodnymi podmiotami z sektora prywatnego i publicznego przeprowadzając badania i przeglądy zarówno skonsolidowanych, jak i jednostkowych, sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Katarzyna posiada szerokie doświadczenie w pracy dla największych polskich spółek, w tym dla podmiotów notowanych reprezentowanych w indeksie giełdowym WIG20. Uczestniczyła w procesach dopuszczenia spółek do obrotu publicznego.

Poprzez Fundację Liderek Biznesu chce aktywnie wspierać i inspirować kobiety do rozwijania talentów i świadomego podążania ścieżką przedsiębiorczości, a także włączać liderów w aktywne promowanie kultury różnorodności w organizacjach.

Szybkie menu