Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska


Katarzyna Podgórna
, Partner, PwC Polska


Katarzyna jest liderem grupy #DataApps! - zespołu tworzącego rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe i narzędzia IT wspierające funkcje finansowe.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w audycie oraz doradztwie rachunkowo-finansowym. Specjalizuje się w tematyce połączeń jednostek gospodarczych oraz sprawozdawczości skonsolidowanej.
Uczestniczyła w wielu projektach obejmujących swoim zakresem badanie sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z MSSF oraz UoR jednostek oraz grup kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przez 12 miesięcy pracowała w dziale rynków kapitałowych PwC w Londynie, doradzając klientom spółek notowanych na giełdzie w Londynie.

Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA), biegłym rewidentem wpisanym na listę KIBR oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA).


Szybkie menu