Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Karol Szymański

Of Counsel, Certyfikowany Doradca w ASO RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Karol Szymański

Of Counsel, Certyfikowany Doradca w ASO RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Karol Szymański, Of Counsel kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

Wieloletni współpracownik, Of Counsel, kancelarii prawnej RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy - Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.  Wiceprezes Zarządu doradczej spółki RKKW – Business Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 9/2014).

Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Konsultuje problemy prawne związane z bieżącym funkcjonowaniem spółek kapitałowych, organizacją wewnętrzną holdingów, a także wielowątkowymi sporami korporacyjnymi.

Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Wykładowca podczas licznych konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.

Doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych.

Szybkie menu