Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Joanna Prokurat

Doradca podatkowy, Wardyński i Wspólnicy

Joanna Prokurat

Doradca podatkowy, Wardyński i Wspólnicy

Joanna Prokurat, Doradca podatkowy, Wardyński i Wspólnicy

Joanna Prokurat jest doradcą podatkowym w praktyce podatkowej. Odpowiada również za obszar crowdfundingu, finansowania nowych technologii, gamingu oraz prac badawczych w praktyce prawa nowych technologii.

Doradza w sprawach dotyczących polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, międzynarodowego planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej oraz podatku transakcyjnego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Doradza w zakresie podatku od gier. Świadczy usługi ukierunkowane zarówno na optymalizację opodatkowania, jak i ograniczenie ryzyk podatkowych. 

Prowadzi przeglądy podatkowe (tax reviews), w tym przeglądy typu due diligence, oraz przygotowuje analizy podatkowe dla firm inwestujących w Polsce. Doradza przy obsłudze transakcji, których przedmiotem są udziały lub akcje, przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część bądź aktywa. Świadczy wsparcie podatkowe w zakresie efektywnego finansowania lub jego restrukturyzacji. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym. Prowadzi szkolenia z dziedziny podatków.

Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów korzystających ze wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kwalifikowanego jako pomoc publiczna. Świadczy usługi związane z pozyskiwaniem pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych i budżetu Unii Europejskiej, jak również doradza przy projektach, na które pozyskiwane są środki publiczne. Obsługuje podmioty prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Pracuje dla klientów polskich i zagranicznych działających w różnych branżach, m.in. produkcyjnej i dystrybucyjnej, nowych technologii, finansowej, nieruchomościowej czy FMCG.

Ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie finansów (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego (Uniwersytet Warszawski). Jest magistrem prawa (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), finansów i bankowości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Studiowała w Northeastern Illinois University of Chicago. 

Pracę zawodową związaną z doradztwem podatkowym rozpoczęła w 2006 r., pracując w Wielkiej Czwórce, w tym na stanowisku menedżera.

Jest autorką licznych publikacji podatkowych w prasie fachowej.

Jest członkiem Oddziału Mazowieckiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2013 r.

Szybkie menu