Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Jarosław Zagórowski

Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Jarosław Zagórowski

Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Jarosław Zagórowski - od 19 marca 2007 roku Prezes Zarządu JSW SA. Jeszcze przed objęciem tej funkcji związany ze Spółka jako przewodniczący jej Rady Nadzorczej, a wcześniej - od 30 czerwca 2003 roku jako członek Rady.

Niemal od początku kariery zawodowej, a wiec od 1997 roku, pracował w Ministerstwie Gospodarki – miedzy innymi na stanowisku doradcy Podsekretarza Stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi, hutnictwem, doradcy w sprawach związanych z inicjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych, a także w sprawach polityki energetycznej państwa. W latach 2002-2003 jako wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki odpowiadał za sektor górnictwa węgla kamiennego oraz kopalin nieenergetycznych, od 2003 r. był Radca Ministra w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie skończył dwa kierunki: mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym oraz zarzadzanie i marketing na Wydziale Organizacji i Zarzadzania. W 2004 roku ukończył też studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Wiceprzewodniczący Central Europe Energy Partners. Wiceprezydent Pracodawców RP. Członek Coal Industry Advisory Board.

Laureat wielu nagród i tytułów, m.in.:
- odznaczony tytułem „Dla tego, który zmienia polski przemysł”,
- uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Manager Award, przyznawanym przez Wydawnictwo Business Magazine Manager za znaczące akwizycje w strategicznych dla branży segmentach koksowym i energetycznym, ambitny program inwestycyjny prowadzony przez Spółkę, oraz rekordowe w historii firmy wyniki,
- uznany za „Osobowość Roku 2011” w Konkursie Górniczy Sukces Roku za działania na rzecz budowy wiodącej w Europie giełdowej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Szybkie menu