Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Jan Ciećwierz

Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Jan Ciećwierz

Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy


Jan Ciećwierz, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Spory sądowe między przedsiębiorcami. Odszkodowania za działania i zaniechania władzy publicznej.
Jan Ciećwierz jest współodpowiedzialny za praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych.
Reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i w postępowaniach administracyjnych, a także w postępowaniach arbitrażowych.
Prowadzi sprawy gospodarcze z zakresu rozliczeń finansowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także z zakresu prawa budowlanego, odzyskiwania mienia nieruchomościowego oraz regulacji stanu prawnego własności nieruchomości na rzecz instytucji i osób prywatnych. Reprezentował klientów w skomplikowanych sporach zakończonych odzyskaniem wierzytelności w wysokości setek milionów euro.
Ma duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych dłużników wyprowadzających majątek z firm w celu uniemożliwienia zaspokojenia się wierzycieli.
Zajmuje się również prawem sportowym i rozwiązywaniem sporów sportowych.

Szybkie menu