Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Iwona Sroka

Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP

Iwona Sroka

Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP

Od 2009 r. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu, z którego wydzielono w 2011 r. na gruncie europejskich aktów prawnych izbę rozliczeniową KDPW_CCP. Odpowiedzialna za realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług posttransakcyjnych,  dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej. Kluczowymi inicjatywami w tym zakresie jest autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, uruchomienie od podstaw i rejestracja w ESMA repozytorium transakcji KDPW_TR, uruchomienie nowych usług związanych z funkcją agencji numerującej na polskim rynku finansowym, w tym nadawanie nowych kodów LEI, wprowadzenie usługi nettingu w papierach wartościowych. 

W latach 2000-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. 

Pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim; członek Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów.

W 2015 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Rady Dialogu Społecznego, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję  Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przewodnicząca Kapituły Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego, którego organizatorem jest Narodowy Bank Polski. Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1994-2009 wykładała w SGH, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szybkie menu