Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Ewelina Wętrys

Counsel, Adwokat, DWF Poland

Ewelina Wętrys

Counsel, Adwokat, DWF Poland

Jest specjalistką z zakresu międzynarodowych postępowań arbitrażowych (zarówno handlowych jak i inwestycyjnych, prowadzonych na podstawie międzynarodowych umów w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji) i sądowych. Ewelina wspiera polskich i zagranicznych klientów począwszy od etapu sporządzania klauzul rozwiązywania sporów dopasowanych do konkretnych inwestycji, poprzez prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych (w tym postępowań zabezpieczających przed sądami państwowymi lub polubownymi), po etap wykonywania wyroku w Polsce jak i za granicą, a w przypadku arbitrażu również w postępowaniach o uchylenie wyroku arbitrażowego, o stwierdzenie jego wykonalności bądź jego uznanie. W ramach swojej praktyki Ewelina Wętrys wielokrotnie reprezentowała klientów w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych zgodnie z regulaminami głównych międzynarodowych instytucji arbitrażowych, w tym ICC, SCC i LCIA.

Ewelina ukończyła studia LL.M. z międzynarodowego arbitrażu handlowego na Uniwersytecie w Sztokholmie, jest autorką publikacji z zakresu arbitrażu i prelegentką na konferencjach poświęconych arbitrażowi; prowadzi również zajęcia z arbitrażu w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej organizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego. W 2020 r. Ewelina została powołana do Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan (2020-2022). W tegorocznej edycji Ewelina została wyróżniona przez Legal500 jako Next Generation Partner oraz przez Who's Who Legal wśród Arbitration Future Leaders – Non-Partners.

Szybkie menu