Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Dr Monika Żuraw-Kurasiewicz

Radca Prawny, Członek Zespołu Własności Intelektualnej, Wardyński i Wspólnicy

Dr Monika Żuraw-Kurasiewicz

Radca Prawny, Członek Zespołu Własności Intelektualnej, Wardyński i Wspólnicy

Dr Monika Żuraw-Kurasiewicz jest radcą prawnym, członkiem Zespołu Własności Intelektualnej.

Zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności przemysłowej, w szczególności prawem znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawem Internetu. Doradza klientom również w sprawach dotyczących ochrony innych dóbr niematerialnych, np. dóbr osobistych. Jest autorką publikacji naukowych, takich jak „Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie ETS”, „Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru”.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Neofilologii – Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez siedem lat była asystentką w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i prowadziła zajęcia z prawa cywilnego ze studentami.

Obroniła rozprawę doktorską pt. „Zakres prawa ochronnego na znak towarowy (treść, naruszenie, wyczerpanie, ograniczenia)”.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2000 roku.

 

Szybkie menu