Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

dr Michał Bańka

Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, PARP

dr Michał Bańka

Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, PARP

Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, PARP

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania Politechniki Warszawskiej (2008 r.).

Z funduszami europejskimi związany od 2004 r. Od 2008 r. Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiada za rozwój rynku early stage w zakresie wspierania rozwoju ekosystemu start-upowego, w szczególności funduszy kapitałowych, zalążkowych, akceleratorów, inkubatorów przedsiębiorczości, technologicznych oraz rynku sieci aniołów biznesu.
Pomysłodawca oraz zarządzający Funduszem Pożyczkowym Wspierania Innowacji dedykowanego mikro bądź małym przedsiębiorstwom z udziałem aniołów biznesu, funduszy podwyższonego ryzyka typu venture capital.

Dużą uwagę przywiązuje do wspierania firm w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych, NewConnect, emisję obligacji na rynku Catalyst.
Istotnym obszarem działalności jest także udzielanie wsparcia dla klastrów ponadregionalnych oraz Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne i popularyzujące wiedzę, a także korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej. Współfinansuje działalność sieci ośrodków EEN oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polski.

Szybkie menu