Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Dr Izabela Koładkiewicz

Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego

Dr Izabela Koładkiewicz

Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego

Izabela jest ekspertem w dziedzinie ładu korporacyjnego, współredaktorem pierwszego w Polsce podręcznika „Ład korporacyjny” oraz autorką ponad 80 publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu publikacji dotyczących nadzoru korporacyjnego, a zwłaszcza funkcjonowania rad nadzorczych. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych – poświęconych tej tematyce. Współpracuje z redakcjami czasopism „Management and Business Administration. Central Europe”, „Problemy Zarządzania” oraz „Przegląd Corporate Covernance”. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu otrzymała w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK). Od 15 lat pracuje w ALK, gdzie prowadzi badania dotyczące m.in. funkcjonowania rad nadzorczych oraz wykłady i seminaria wprowadzające studentów w problemy ładu korporacyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

Szybkie menu