Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

dr Arkadiusz Radwan

Adwokat, kancelaria KKG Kubas Kos Gaertner

dr Arkadiusz Radwan

Adwokat, kancelaria KKG Kubas Kos Gaertner

Posiada bogate doświadczenie na kilku polach aktywności: pracy naukowej, dydaktyki akademickiej, zaangażowania społecznego, stanowisk menedżerskich, doradztwa prawnego, działalności publicystycznej i funkcji publicznych. Arkadiusz Radwan adwokatem współpracującym jako of counsel z Kancelarią KKG Kubas Kos Gaertner, jest także inicjatorem i prezesem Instytutu Allerhanda oraz szefem międzynarodowego instytutu naukowo-badawczego Centrum C-Law.org. Uprzednio pracował jako post-doc na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Studiował bądź prowadził badania w kilku wiodących placówkach akademickich na świecie, w tym na Copenhagen Business School, Europejskim Instytucie Universyteckim we Florencji, Uniwersytecie w Gandawie, Berlińskiej Hertie School of Governance, Uniwersytecie w Kolonii, Uniwersytecie w Bonn oraz Uniwersytecie w Jenie. Dr Radwan był także redaktorem naczelnym Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK). Dr Radwan posiada bogaty dorobek naukowy i jest częstym reprezentantem Polski w europejskich gremiach eksperckich oraz międzynarodowych seminariach i sympozjach naukowych. Jego doświadczenia akademickie obejmują wieloletnią pracę, wykłady gościnne, kwerendy oraz studia m.in. w takich ośrodkach uniwersyteckich jak Jena, Bonn, Kolonia, Hamburg, Berlin (HSoG), Nowy Jork (NYU), Florencja (EUI), Kopenhaga (CBS), Gandawa, Chongqing (SWUPL), Tarnopol czy St. Pölten. W Polsce Dr Radwan wykładał na Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dr Radwan jest również publicystą i komentatorem życia gospodarczego i publicznego na łamach wiodących czasopism ogólnopolskich i regionalnych.

Szybkie menu