Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

dr Alicja Irek

Reporting Expert, MATERIALITY

dr Alicja Irek

Reporting Expert, MATERIALITY

Ekspert w zakresie raportowania okresowego.

Od początku transformacji polskiej gospodarki była związana zawodowo z sektorem finansowym. W latach 1991-2000 pracowała w Banku Pekao SA kolejno na stanowisku Kierownika Zespołu Badań Rynkowych i Kierownika Zespołu Strategii i Analiz Sektora Bankowego.

W latach 2001-2012, Alicja Irek była związana z ING Bankiem Śląskim, w którym odpowiadała m.in. za przygotowanie sprawozdań Zarządu z działalności (rocznych i półrocznych). W okresie tym, w konkursie Best Annual Report ING Bank Śląski S.A. czterokrotnie otrzymywał wyróżnienia „Najlepsze sprawozdanie Zarządu” w kategorii Banki i instytucje finansowe (za sprawozdania za lata: 2007, 2008, 2009 i 2011).

Począwszy od 2013 roku pracuje jako konsultant w zakresie raportowania okresowego uczestnicząc w wielu projektach przygotowania raportów okresowych dla dużych spółek notowanych na rynku regulowanym. Niektóre ze sprawozdań zarządu z działalności, przygotowanych w ramach tych projektów otrzymały także wyróżnienia w konkursie Best Annual Report.

Alicja Irek jest również autorką kilku artykułów z zakresu raportowania okresowego, m.in. w gazecie Parkiet i czasopiśmie Przegląd Corporate Governance.

Szybkie menu