Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

dr Aleksandra Łatała-Kremer

Radca Prawny, FORTON Legal Łatała i Wspólnicy

dr Aleksandra Łatała-Kremer

Radca Prawny, FORTON Legal Łatała i Wspólnicy

W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w tematyce corporate governance (w szczególności w obowiązkach i odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych oraz cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej) oraz obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych. W 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego obroniła rozprawę doktorską p.t. „Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze względem spółki w perspektywie prawnoporównawczej”.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bucerius Law School w Hamburgu, studiów podyplomowych English and European Union Law prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński oraz British Law Center, Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu i Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji. Podczas studiów doktoranckich dwukrotnie prowadziła badania w Instytucie im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu.

Szybkie menu