Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Dorota Podedworna-Tarnowska

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Dorota Podedworna-Tarnowska

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, nadzoruje Komitet Standardów Rachunkowości. Urodziła się w  1974 r. w  Piszu. W  1998 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Finanse i  Bankowość w  Szkole Głównej Handlowej (SGH) w  Warszawie, gdzie następnie podjęła pracę naukową, a  w  2006 r. uzyskała z  wyróżnieniem tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, International Faculty Program w IESE Business School w Barcelonie oraz licznych kursów z  zakresu audytu, standardów rachunkowości i doradztwa inwestycyjnego. W 2012 r. odbyła staż naukowy w dziedzinie finansów w prestiżowym New York University Stern School of Business. Przed objęciem stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pracowała Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych w SGH na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Była kierownikiem Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego. Pełniła również funkcję prodziekana Studium Magisterskiego w SGH. Doświadczenie zawodowe, oprócz pracy naukowej, zdobywała m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od kilkunastu lat zasiadała w radach nadzorczych spółek, m.in. w Radzie Nadzorczej Banku BPH S.A, gdzie była członkinią Komitetu Audytu i Komitetu Inwestycyjnego. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki finansów przedsiębiorstwa oraz rynku finansowego. Jest autorką i  współautorką publikacji naukowych i prac zbiorowych nagradzanych i wyróżnianych w  licznych konkursach oraz członkinią kolegiów redakcyjnych w  międzynarodowych czasopismach. Kilkukrotnie wyróżniana w gronie najlepszych wykładowców w SGH. Zna język angielski i rosyjski oraz podstawy francuskiego i łaciny. Lubi teatr, dobrą książkę i podróże. Jest mężatką i matką dwóch synów.

Szybkie menu