Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Beata Binek-Ćwik

Radca Prawny, PwC Legal

Beata Binek-Ćwik

Radca Prawny, PwC Legal

Beata Binek-Ćwik, MBA

Counsel, radca prawny

Beata Binek odpowiada za praktykę rynków kapitałowych.

Beata doradza podmiotom zagranicznym oraz polskim w zakresie działalności na rynkach kapitałowych, w tym przy połączeniach i podziałach spółek, emisjach publicznych i niepublicznych papierów wartościowych i instrumentów finansowych, wprowadzaniu i wycofywaniu akcji spółek z obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz rynku nieregulowanym NewConnect, nabyciach i zbyciach znacznych pakietów akcji spółek publicznych (w tym wrogich przejęciach), realizacji programów buy-back, tworzeniu i prowadzeniu działalności w Polsce przez polskie i zagraniczne podmioty regulowane: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i emerytalne, banki oraz domy maklerskie.

Przed rozpoczęciem pracy w PwC Legal, przez 8 lat, pracowała w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce, Wielkiej Brytani i USA. Pracowała także przez ponad 5 lat w departamencie prawnym w Komisji Nadzoru Finansowego.

Beata jest autorką publikacji prasowych dotyczących zagadnień prawnych rynku kapitałowego oraz jest współautorką książki „Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych”.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty, przede wszystkim dla członków zarządów spółek publicznych oraz kandydatów na maklerów papierów wartościowych, dotyczące funkcjonowania spółek giełdowych, prawa papierów wartościowych, wprowadzania akcji do obrotu, obowiązków informacyjnych, zagadnień regulacyjnych. Współpracuje jako wykładowca m.in. z Akademią Liderów Rynku Kapitałowego, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, Polskim Instytutem Dyrektorów oraz Związkiem Maklerów i Doradców.

Beata jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na tym wydziale. Ukończyła także program Executive MBA Uniwersytetu w Minnesocie (WEMBA).

Szybkie menu