Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Bartosz Kwiatkowski

Dyrektor, Fundacja Frank Bold

Bartosz Kwiatkowski

Dyrektor, Fundacja Frank Bold

Prawnik z 10 letnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, prawie antykorupcyjnym i przejrzystości życia publicznego. Dyrektor Fundacji Frank Bold, wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, członek Rady Programowej Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie oraz wspólnik w kancelarii radców prawnych Frank Bold.
Ekspert prawny polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Autor licznych opracowań, analiz prawnych i poradników dla obywateli i obrońców praw obywatelskich z zakresu przejrzystości życia publicznego, odpowiedzialności przedsiębiorców, raportowania niefinansowego oraz ochrony środowiska, w tym m.in. autor polskiego rozdziału w przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej opracowaniu Study on due diligence requirements through the supply chain. Part III, country reports (2020), współautor The state of sustainability reporting in the Visegrad Region (2020) oraz redaktor Podstawowej analizy obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw (2020). Lider w Europie Środkowo-Wschodniej projektu Improving climate and sustainability corporate disclosure policies to enable sustainable finance finansowanego przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną.

Wykładowca podczas warsztatów z zakresu zagadnień prawnych dotyczących jakości powietrza dla urzędników oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka dla pracowników KPK OECD z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Autor zawiadomień w ramach procedury KPK OECD dotyczących naruszenia wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, w tym zagadnień związanych z jakością powietrza, zmianami klimatycznymi oraz raportowaniem niefinansowym.

Szybkie menu