Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Artur Cieślik

Counsel, Dentons

Artur Cieślik

Counsel, Dentons

Artur Cieślik, Counsel, Dentons

Artur Cieślik, counsel oraz członek zespołu Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Dentons.
Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, prawie handlowym oraz prawie cywilnym, obsługując w tym zakresie podmioty krajowe i zagraniczne. Doradza przy transakcjach nabywania spółek i przedsiębiorstw, zarówno na rynku publicznym, jak i niepublicznym, przy transakcjach łączenia, podziału oraz innego typu restrukturyzacjach spółek.
Prowadził projekty pierwszych ofert publicznych (IPO) dla emitentów krajowych i zagranicznych, jak również doradzał w zakresie innych kwestii dotyczących rynków kapitałowych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach Unii Europejskiej. Doradzał w projekcie wycofania akcji zagranicznego emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, transakcji dual-listingu, przy obsłudze wezwań oraz przejęciach spółek publicznych.
Specjalizuje się także w obsłudze programów emisji dłużnych papierów wartościowych na rynku prywatnym i publicznym. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje projekt przygotowania pierwszego w Polsce prospektu emisyjnego dla Publicznego Programu Emisji Obligacji.


Szybkie menu