Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Arkadiusz Zalewski

Prezes Zarządu, Business Service

Arkadiusz Zalewski

Prezes Zarządu, Business Service

Doświadczony manager, Doradca strategiczny, Członek Rad Nadzorczych, Ekspert w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym i kreowania innowacyjności, realizujący liczne projekty naprawcze oparte o konstruowanie strategii oraz wdrażanie rozwiązań biznesowych wspierających Zarządy Firm. Twórca metodyki pomiaru i dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym służącej budowaniu wartości firmy i  poprawie efektywności przedsiębiorstwa.

Organizator, moderator oraz  prelegent  wielu konferencji i warsztatów tematycznych. Autor licznych artykułów poświęconych rozwiązaniom wprowadzającym przedsiębiorstwa na wyższy poziom dojrzałości. Project manager wielu projektów restrukturyzacyjnych opartych o rozwiązania podnoszące efektywność organizacji. Inicjator i koordynator budowy klastra technologicznego na Śląsku.

Od 22 lat inwestor rynku kapitałowego oraz negocjator inwestycyjny. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autor dysertacji doktorskiej „Racjonalność zachowań uczestników rynku giełdowego”. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. asystując w doradztwie finansowym i inwestycyjnym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, transakcjach na rynku bonów skarbowych i papierów komercyjnych. Koordynator i  project manager licznych wdrożeń systemów zintegrowanych SAP. Szybko dołączył do kadry kierowniczej Firm obejmując w nich funkcję Dyrektorów Zarządzających, co towarzyszyło mu przez kolejne lata kariery zawodowej.

Założyciel i Prezes Zarządu Business Service Sp. z o. o., która otrzymała tytuł Firmy Doradczej Roku 2013 na Śląsku za badania i rozwój metodyki pomiaru kapitału intelektualnego, jako narzędzia monitorującego realizację celów strategicznych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Od 2005 r. zgodnie z przyjętą misją wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie uznanych praktyk podnoszących efektywność Kapitału Intelektualnego oraz pozwalających na kreację kapitału adekwatnie do wyznaczonych celów strategicznych realizowanych w procesie zarządzania. Spółka dzięki Zespołowi, który tworzą sprawdzeni doradcy, praktycy biznesowi i eksperci dziedzinowi stała się ekspercką firmą doradczą specjalizującą się w realizacji projektów z zakresu doradztwa strategicznego i finansowego. Przy Spółce działa Klaster Technologiczny oraz budowany jest Fundusz Inwestycyjny Private Equity. Obszarem działania Spółki jest rynek śląski i warszawski.

Szybkie menu