Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Arkadiusz Górski

Senior Associate, Aplikant adwokacki, KMD Legal

Arkadiusz Górski

Senior Associate, Aplikant adwokacki, KMD Legal

Arkadiusz Górski ukończył Wydział Prawa i Administracji UW z wyróżnieniem broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego materialnego; uczestniczył w podyplomowych studiach z zakresu kryminalistyki. Pracował jako ekspert ds. legislacji w Kancelarii Prezydenta RP. Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego, w tym postępowania związane z zarzutami różnorodnych typów nadużyć na rynku (pod MAR), sprawy z zakresu nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców, w tym spółki publiczne, jak również sprawy dotyczące kontroli skarbowej i prawa karnego skarbowego. Uczestniczy w zespołach doradczych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przez KNF, prokuraturę, przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Projektuje regulacje wewnętrzne mitygujące ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorców, zarówno w świetle wymogów MIFID II czy MAR, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak i innych ustaw. Publikował na łamach Doradcy Restrukturyzacyjnego oraz jest współautorem cyklicznych komentarzy do orzecznictwa sądów w sprawach karnych w ramach Ius Focus (C.H.Beck). Przygotowuje fragmenty komentarza do nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione (zap. Wolters Kluwer).

Szybkie menu