Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Arkadiusz Famirski

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Arkadiusz Famirski

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Arkadiusz Famirski, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Komisji Nadzoru Finansowego. Brał udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych regulujących rynek kapitałowy m.in. ustawą o ofercie publicznej (…), ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych. Pełnił funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz sędziego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest współautorem komentarza do ustawy o ofercie publicznej oraz komentarza do ustawy o obligacjach.

Szybkie menu