Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Małgorzata Piwowar

Starszy Specjalista ds. Relacji z Przedstawicielami Społecznymi, Orange Polska

Małgorzata Piwowar

Starszy Specjalista ds. Relacji z Przedstawicielami Społecznymi, Orange Polska

Menedżerka o wieloletnim doświadczeniu i różnorodnej karierze zawodowej. Od lutego 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Relacji Inwestorskich w spółce ENERGA SA w Gdańsku, będąc odpowiedzialna za kształtowanie relacji z uczestnikami rynku kapitałowego, wypełnianie obowiązków informacyjnych, jak też koordynację działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w ramach Grupy ENERGA. Poprzednio pracowała w bankach: PBK SA z siedzibą w Warszawie i Banku BPH SA w Krakowie, pełniąc szereg funkcji, począwszy od Dyrektora Zespołu ds. Prywatyzacji i Konsolidacji, a kończąc na stanowisku Dyrektor Zarządzającej Departamentem Relacji Korporacyjnych. W 2001 roku współzarządzała jedną z największych fuzji banków giełdowych: BPH i PBK. W latach 1993-94 pracowała w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie jako Sekretarz Dyrektora Zarządzającego na Polskę, Bułgarię i Albanię. Wcześniej, od 1991 do 1993 roku, piastowała funkcje Dyrektor Generalnej w Urzędzie Rady Ministrów, a następnie Dyrektor Gabinetu Ministra-Członka Rady Ministrów ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Absolwentka programu MBA (1991) w ramach stypendium Alexandra Hamiltona w Indiana Business School (USA), studiów magisterskich i doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego (1985) oraz Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (2012). Swoją karierę rozpoczęła w konsultingu, współzakładając i zarządzając jedną z pierwszych w Polsce prywatnych firm doradczych, Spółdzielnią „DORADCA” w Sopocie (1985). Autorka artykułów i publikacji biznesowych oraz dwóch książek. Członek EBRD Alumni Society. Uhonorowana brązowym Krzyżem Zasługi RP i odznaką Związku Banków Polskich za zasługi w bankowości.

Szybkie menu