Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
CSRD


21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska złożyła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju). 

Projekt dyrektywy:

tekst angielski

tekst polski


Raport na temat przyszłego kształtu europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

8 marca 2021 r. opublikowany został raport końcowy z prac zespołu ds. opracowania podstaw nowego europejskiego standardu raportowania niefinansowego (PTF-NFRS) pracujący przy EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej). Raport dostępny jest tutaj. W trakcie prac zespół opracował także raport przejściowy, który jest dostępny tutaj.Poniżej sukcesywnie będą publikowane dokumenty robocze, prototypy i projekty standardów, które wejdą w skład przyszłego unijnego systemu standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Dokumenty w poszczególnych sekcjach strony będą zamieszczane po ich publikacji przez PTF-ESRS przy EFRAG (zespół roboczy ds. opracowania projektów europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju działający przy Europejskiej Radzie ds. Sprawozdawczości Finansowej). W każdym przypadku, gdy dostępny jest więcej niż jeden dokument dotyczący danego standardu, zalecamy lekturę najbardziej aktualnej (i jednocześnie najbardziej zaawansowanej) jego wersji.


1. Zbiory wytycznych

2. Standardy przekrojowe

3. E: środowisko naturalne

Dokument roboczy 08.09.2021. [link]

4. S: ludzie i społeczeństwo

5. G: ład zarządczy


Szybkie menu