Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Funkcjonowanie organów spółek

Zgodnie z art. 4 pkt 20 ustawy o ofercie publicznej spółką publiczną jest spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organy spółek publicznych funkcjonują co do zasady tak jak organy każdej innej spółki akcyjnej, jednakże są tu też pewne odmienności. Najwięcej z nich dotyczy funkcjonowania walnego zgromadzenia, ale odmienności te występują również w przypadku zarządu jak oraz rady nadzorczej. 


Zarząd

Sprawdź

Inne regulacje

Sprawdź
Inne regulacje
Zobacz również:

Szybkie menu