Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Parkiet, Magdalena Raczek-Kołodyńska, Nieświadome klimatycznie spółki

Data publikacji: 2022-10-27

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Magdalena Raczek-Kołodyńska, napisała felieton do Parkietu: 

"Regulacje unijne od lat próbują zmotywować firmy do raportowania, w jaki sposób monitorują swój wpływ na środowisko i jakie działania podejmują, żeby ograniczyć ten negatywny. W ramach badania Świadomości Klimatycznej Spółek (ang. corporate Climate Crisis Awareness study; CCA) od czterech lat staramy się sprawdzić, jak podeszli do tego polscy emitenci. Badanie co roku obejmuje wszystkie polskie spółki giełdowe zobowiązane do ujawnień niefinansowych zgodnie dyrektywą NFRD. W tym roku raporty roczne 152 podmiotów giełdowych zostały sprawdzone pod kątem dziesięciu kryteriów dotykających takich zagadnień, jak m.in.: tworzenie polityki lub strategii zarządzania wpływem spółki na klimat, identyfikacja szans i ryzyk klimatycznych, zarządzanie zagadnieniami klimatu w strukturze organizacji, emisje gazów cieplarnianych czy cele i plany klimatyczne." 

Zachęcamy do lektury felietonu w Parkiecie (2022-10-27, str. 16) oraz na parkiet.com 

Data aktualizacji: 2022-10-28

Zobacz również:

Szybkie menu