Dokumenty i kwestie formalne

Członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych może być*:

  1. jako członek wspierający - osoba prawna będąca emitentem papierów wartościowych, w będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
  2. jako członek zwyczajny - osoba fizyczna w spółce giełdowej będącej członkiem wspierającym SEG:
  • prezes oraz członkowie zarządu
  • przewodniczący oraz członkowie rady nadzorczej
  • akcjonariusz lub udziałowiec, któremu bezpośrednio przysługuje nie mniej niż 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników
jako członek honorowy - osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, oraz mająca istotny wpływ lub zasługi dla tworzenia lub funkcjonowania rynku kapitałowego.

* Szczegóły w Statucie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

oraz Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 26 marca 2014 r.

wraz z załącznikiem wskazanym w treści zalacznik_do_uchwaly_wzcz_nr_10.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z INFORMATOREM o SEG

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy wypełnić deklaracje członkowskie:

Formalne przystąpienie do Stowarzyszenia wiąże się z wypełnieniem załączonych deklaracji oraz złożeniem podpisów (deklaracja członka wspierającego - zgodnie z reprezentacją spółki) a następnie odesłanie pocztą na adres ul. Nowy Świat 35 lok. 5A, 00-029 Warszawa.

Kontakt w sprawie członkostwa:

mc.jpg

Magdalena Cieciura
Specjalista ds. współpracy z Emitentem
 
mob. 512 588 425
tel.  22 826 26 89
e-mail:  magdalena.cieciura(at)seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 22/06/2017
Podziel Się