O zarządzaniu ryzykiem na II Kongresie CFO spółek giełdowych SEG

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
24/04/2013

Komunikat prasowy,
Warszawa, 24.04.2013

Tematem przewodnim II Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG będzie zarządzanie ryzykiem w firmach notowanych. Zebrani goście będą dyskutować m.in. o perspektywach rozwoju polskiej gospodarki, wyzwaniach stojącymi przed dyrektorami finansowymi, a także identyfikacji, transferze i minimalizacji ryzyk. Wydarzenie odbędzie się 21-22 maja 2013 roku w Jachrance.

Organizując Kongres mamy przede wszystkim na celu stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy dyrektorami finansowymi czołowych polskich przedsiębiorstw. Ponieważ od kilku lat spółki funkcjonują w warunkach dekoniunktury chcemy również przekazać narzędziową wiedzę wspierającą zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w przedsiębiorstwach.- mówi Mirosław Kachniewski, Prezes SEG.

Pierwszego dnia Kongresu zostały zaplanowane cztery dyskusje panelowe, poświęcone zagadnieniom zarządzania ryzykiem zarówno w ujęciu mikro jak i makroekonomicznym. Dwudniowe wydarzenie rozpocznie dyskusja nad kierunkiem i perspektywami rozwoju polskiej gospodarki prowadzona, w gronie wybitnych polskich ekonomistów, przez Pana Pawla Blajera, dziennikarza TVN CNBC. Eksperci podejmą polemikę będącą wprowadzeniem do analizy problematyki risk management. Gośćmi debaty będą członkowie Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów - dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, prof. Witold Orłowski oraz dr Jakub Borowski.

Podczas kolejnej dyskusji - Wyzwania CFO w nowej rzeczywistości gospodarczej - uczestnicy panelu omówią rolę pozytywnych i konsekwencje negatywnych decyzji finansowych oraz ich znaczenie dla firmy, szczególnie w czasach dekoniunktury i niestabilności gospodarczej. Istotnie odmienne warunki rynkowe, w których po 2008 roku przychodzi nam działać, zmieniły także rolę CFO każdej spółki giełdowej. Duża zmienność rynków finansowych oraz prognoz wskaźników makroekonomicznych, a także towarzysząca im zdecydowanie większa skala niepewności wśród inwestorów i akcjonariuszy sprawiają, że dyrektor finansowy jest już nie tylko strażnikiem finansów spółki i kontrolerem wartości jej aktywów, ale coraz częściej to właśnie CFO, będąc najbliższym współpracownikiem CEO, bezpośrednio wspiera realizacje strategii poprzez m.in. inspirowanie nowych kierunków rozwoju firmy i zmiany modelu jej działania. Wreszcie – last but not least – każdy CFO jest podstawowym ogniwem komunikacji spółki z interesariuszami – umiejętnie przedstawiając plany i wiarygodnie raportując ich realizację coraz bardziej wymagającym akcjonariuszom i analitykom. – mówi Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski; Przewodniczący Rady Nadzorczej SEG.

Podczas trzeciego panelu, który poprowadzi Pan Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu oraz CFO PZU SA , zaproszeni goście przedyskutują możliwości w zakresie transferu ryzyka w tym outsourcingu, jak również formy finansowania skutków wystąpienia ryzyka i poprawy cash flow. Merytoryczną część pierwszego dnia Kongresu zakończy analiza minimalizacji kosztów i ryzyka w spółce giełdowej pod batutą Pana Mirosława Szczepańskiego, Członka Zarządu, GPW w Warszawie SA. Podczas dyskusji uczestnicy pochylą się nad zagadnieniem optymalizacji kosztowej przy jednoczesnym ograniczeniu wynikających z zagadnienia ryzyk.

Drugiego dnia Kongresu odbędą się warsztaty tematyczne pogłębiające wiedzę z zakresu ryzyk występujących w organizacji. Zostaną omówione takie zagadnienia jak: emisja obligacji, zarządzanie płynnością grupy kapitałowej, warunki finansowania dłużnego z punktu widzenia inwestora instytucjonalnego, podatkowa grupa kapitałowa, uwarunkowania i perspektywy rynku inwestycji Aniołów Biznesu, ryzyko niewypłacalności kontrahentów, rozwiązania wspierające zarządzanie efektywnością.

Gospodarzami Kongresu są: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PZU jak również PwC, BIG InfoMonitor, Lewiatan Business Angels, MARSH, Oracle, PGNiG, Standard & Poor's oraz Unicomp-WZA.

Więcej informacji na stronie www.seg.org.pl

Dodatkowe informacje:

Magdalena Raczek
Manager ds. PR
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
kom. 509 357 280

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 270 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Ostatnia aktualizacja 26/08/2013
Podziel Się