Zarządzanie Ryzykiem - rola CFO spółek giełdowych

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
14/05/2012

Komunikat prasowy, 14.05.2012

Rola CFO spółki giełdowej w zarządzaniu ryzykiem będzie tematem I  Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się już 28-29 maja br. w Ossie k. Rawy Mazowieckiej.

„W tym roku inaugurujemy kolejne ważne dla emitentów wydarzenie jakim jest I Kongres CFO. Cieszy mnie bardzo, że zaczynamy od tak ważnego tematu jakim jest zarządzanie ryzykiem przez działy finansowe. Ostatnie burzliwe lata udowodniły, że aby ograniczyć skutki kryzysu w spółce niezbędny jest  risk management na bardzo wysokim poziomie. Rola Dyrektorów Finansowych jest w tym zakresie kluczowa” – mówi Mirosław Kachniewski, prezes SEG

Dwudniową dyskusję, w gronie CFO czołowych spółek giełdowych, rozpocznie Andrzej Raczko, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, przedstawiając analizę stanu i perspektyw polskiej gospodarki na tle globalnego kryzysu.

Podczas Kongresu prelegenci i uczestnicy w ramach dwóch dyskusji panelowych skupią się na roli CFO w kreowaniu  przewagi konkurencyjnej spółki oraz sposobach zarządzania spółką w czasach kryzysu.

Dobre zarządzanie ryzykiem i efektywny nadzór w tym obszarze w bezpośredni sposób przekłada się na wyższą jakość sprawozdań finansowych, a tym samym możliwość zaoferowania bardziej wiarygodnych informacji rynkom finansowym i inwestorom. Pozwala także uniknąć wielu zdarzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i reputację spółki”– podkreśla Bartosz Jura, dyrektor w PwC odpowiedzialny za zespół zarządzania ryzykiem. „W dłuższej perspektywie trudno również oczekiwać dalszego dynamicznego rozwoju polskiego rynku kapitałowego bez zmian idących w kierunku poprawy ładu korporacyjnego, w tym oferowania bardziej rzetelnych informacji akcjonariuszom i większego zaangażowania niezależnych członków rad nadzorczych. Inwestorzy zagraniczni oczekują na warszawskim parkiecie standardów podobnych do rynków rozwiniętych lub premii za ryzyko przy inwestycjach na rynkach rozwijających się” – kontynuuje.

Drugiego dnia goście Kongresu będą mieli możliwość uczestniczyć w cyklu warsztatów, które pozwolą zdobyć narzędziową wiedzę pomocną w codziennej pracy. Podczas spotkań warsztatowych zostaną omówione tematy: obrót wierzytelnościami, optymalizacja rozliczeń w podatku CIT z wykorzystaniem spółek osobowych, emisja obligacji z uwzględnieniem doświadczeń GPW, konsolidacja grup kapitałowych (konsolidacja statutowa i zarządcza), metody finansowania rozwoju przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem infrastrukturalnym i technologicznym w kontekście ochrony infrastruktury krytycznej, zarządzanie ryzykiem podatkowym w spółce, zarządzanie należnościami, nowoczesne narzędzia BI wspierające CFO w efektywnym zarządzaniu firmą.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami Strategicznymi Kongresu są: PKO Bank Polski,  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PZU. Partnerem Merytorycznym jest PwC. Partnerzy wydarzenia to: kancelaria prawna Hogan Lovells, Grupa Kapitałowa PGNiG, Solver, Oracle i Standard & Poor's Rating Services.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Kongres przeznaczony jest dla przedstawicieli spółek giełdowych. Więcej informacji na stronie www.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 25/11/2013
Podziel Się