Zarządzanie ryzykiem przedmiotem dyskusji na II Kongresie CFO spółek giełdowych SEG

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
23/05/2013

Komunikat prasowy, Warszawa, 23.05.2013

Spotkanie dyrektorów finansowych spółek giełdowych odbyło się 21-22 maja 2013 roku w Jachrance. Uczestnicy dyskutowali m.in. o perspektywach rozwoju polskiej gospodarki, wyzwaniach stojącymi przed dyrektorami finansowymi, a także identyfikacji, transferze i minimalizacji ryzyk.

Pierwszego dnia Kongresu odbyły się cztery dyskusje panelowe w gronie wybitnych ekonomistów  oraz przedstawicieli kadry zarządzającej największych spółek giełdowych poświęcone zagadnieniom zarządzania ryzykiem zarówno w ujęciu mikro jak i makroekonomicznym.

„Bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich lat jasno dowodzą, że nasz kraj wykazuje dużą odporność na konsekwencje negatywnych zjawisk makroekonomicznych które obserwujemy m.in. w strefie euro. Kluczem do pozostania na ścieżce wzrostu jest konsekwentne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki będą determinowały dalszy wzrost zarówno w skali całej gospodarki, jak i na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw? A ponieważ rozwój gospodarki i wiodących polskich firm jest silnie skorelowany z rozwojem rynku kapitałowego, II Kongres CFO Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych jest właściwym miejscem do poszukiwania najlepszych strategii wzrostu na wysoce zmiennym rynku i sposobów zabezpieczania przedsiębiorstw przed zdecydowanie wyższym poziomem ryzyka rynkowego” - mówił Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski; Przewodniczący Rady Nadzorczej SEG.

Uczestnicy i zaproszeni eksperci rozmawiali m.in. o tym, jak zmienia się rola CFO przy niestabilnych warunkach gospodarczych; jaka jest rola pozytywnych i konsekwencje negatywnych decyzji finansowych oraz jakie mają znaczenie dla spółki notowanej w czasach dekoniunktury i niestabilności gospodarczej; jak efektywnie transferować ryzyko; jakie są formy finansowania skutków wystąpienia ryzyka i poprawy cash flow; jakie są sposoby minimalizacji kosztów i ryzyk w spółce giełdowej.

 „Rola CFO w organizacji w kwestii identyfikacji i transferu ryzyka jest szczególna. Bez względu na to jakie jest jego źródło i charakter, ryzyko ma jeden wspólny mianownik: zawsze ma wpływ na kondycję finansową spółki. Dlatego to na CFO spada konieczność globalnej oceny wszystkich zagrożeń i dostosowania do nich długofalowej polityki finansowej przedsiębiorstwa. To duże wyzwanie szczególnie dziś, gdy identyfikacja ryzyka odbywa się w warunkach dużej niepewności nie tylko w bezpośrednim otoczeniu organizacji, ale i w globalnym systemie finansowym. To wszystko powoduje, że bazowanie na danych historycznych staje się coraz mniej przydatne, a planowanie ryzyka zmienia swój charakter. To zadanie dla liderów, którzy potrafią się w tych warunkach odnaleźć i mają jasną wizję rozwoju. Takimi liderami muszą być dziś także CFO” – mówił Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU SA.

Drugi dzień był okazją do dyskusji w małych grupach na temat ryzyk występujących w organizacji na warsztatach tematycznych. Uczestnicy dyskutowali m.in. o: zarządzaniu płynnością grupy kapitałowej, warunkach finansowania dłużnego z punktu widzenia inwestora instytucjonalnego, podatkowej grupie kapitałowej, emisji obligacji,  uwarunkowaniach i perspektywach rynku inwestycji Aniołów Biznesu, ryzyku niewypłacalności kontrahentów, rozwiązaniach wspierających zarządzanie efektywnością.

Podczas Kongresu odbył się również Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego, którego uczestnicy zbierali środki na edukację ekonomiczną młodzieży w ramach programu „Zarządzanie firmą”, prowadzonego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczestnicy przebiegli łącznie 148 osobokilometrów, dzięki czemu w projekcie „Zarządzanie firmą” będzie mogło uczestniczyć kilka tysięcy uczniów.

„Nadrzędnym celem, który przyświecał nam przy organizacji Kongresu było umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy CFO czołowych polskich przedsiębiorstw oraz przekazanie narzędziowej wiedzy wspierającej zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w spółkach. Zgromadzenie na sali ekspertów rynku finansowego, dyrektorów finansowych największych spółek giełdowych oraz praktyków zajmujących się zarządzaniem ryzykiem zapewniło, mam nadzieję, jego realizację. Już teraz zapraszam na III Kongres CFO, który odbędzie się 21-22 maja 2014 roku” –podsumował Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Gospodarzami Kongresu byli: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PZU jak również PwC, BIG InfoMonitor, Lewiatan Business Angels, MARSH, Oracle, PGNiG, Standard & Poor's oraz Unicomp-WZA.

Więcej informacji na stronie www.seg.org.pl

 

4e4b5031_thumb250.jpg

 
 

4e4b5120_0_thumb250.jpg

 
 

4e4b5586_thumb250.jpg

 
Ostatnia aktualizacja 25/11/2013
Podziel Się