XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Opis

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadzimy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajmiemy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2020 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne. W otwierającej debacie zaproszeni prelegenci przeanalizują Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (obowiązki notyfikacyjne; identyfikacja beneficjenta w grupie kapitałowej; ryzyka dla spółki i zarządu) oraz omówią wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych (omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła (WHT); schematy podatkowe (MDR) - czy i jakie znaczenie mają w praktyce funkcjonowania spółek giełdowych; zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR; odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR). Następnie zajmiemy się problematyką restrukturyzacji z perspektywy dłużnika i wierzyciela (komunikacja z wierzycielami; dostępne opcje restrukturyzacji; zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi) oraz zostanie zaprezentowany eVoting na Walnych Zgromadzeniach (nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń; aplikacje KDPW w kontekście obowiązków informacyjnych spółek publicznych; święto akcjonariatu - jak mogą wyglądać walne zgromadzenia). Na zakończenie pierwszego bloku uczestnicy poznają mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne (polityka wynagrodzeń; ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy; polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych).

W trakcie drugiej sesji plenarnej eksperci rynku kapitałowego, najpierw skoncentrują się na czynnikach zwiększających odpowiedzialność spółki i jej władz (nowe trendy w prawie oraz działaniu organów; jak nowości legislacyjne przekładają się na odpowiedzialność członków zarządu; rola prawnika wewnętrznego w budowaniu systemu legal compliance spółki) oraz na zagadnieniach dotyczących emisji obligacji po nowemu (praktyczne skutki zmian regulacyjnych; konsekwencje zaniechanych zmian; najważniejsze wyzwania emitentów). Następnie przeanalizowane zostaną ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej (nieoczywiste wymogi MAR; ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych; transakcje osób blisko związanych). Debata zamykająca drugą sesję przedstawi walne zgromadzenia w przyszłości (trendy i kierunki zmian w przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń; jak będą wyglądały; kto i w jaki sposób będzie w nich uczestniczył).

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadzimy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Po części merytorycznej uczestników zapraszamy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z kolacją i zabawą przy muzyce.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbędą się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień prawnych. Po lunchu zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej pt. "Najważniejsze wyzwania regulacyjne" podczas której, omówimy poniższe kwestie: MAR - praktyka nadzorcza i zakres proponowanej nowelizacji; rola służb prawnych w identyfikacji szans i ryzyk w obszarach ESG; wymogi i procedury dotyczące sygnalistów oraz planowane zmiany regulacyjne i ich potencjalne implikacje.

Tematów do dyskusji jest oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich będzie zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Wydarzenie gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, ale również stanowi bardzo ważny element dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników:

 • Videorelacja z X Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG
Video
 • Pełna relacja z wydarzenia

https://seg.org.pl/pl/x-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg1

Program

25 LUTEGO 2020 (wtorek)

10:30 - 11:30 Rejestracja gości oraz kawa powitalna
11:30 - 11:40

Otwarcie Kongresu

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

BLOK I

11:40 - 13:30

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • Obowiązki notyfikacyjne
 • Identyfikacja beneficjenta w grupie kapitałowej
 • Ryzyka dla spółki i zarządu
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prof. UW dr hab. Michał Królikowski, Partner Zarządzający, Adwokat, KMD.Legal
 

Wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych

 • Omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła (WHT)
 • Schematy podatkowe (MDR) - czy i jakie znaczenie mają w praktyce funkcjonowania spółek giełdowych
 • Zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR
 • Odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Michał Nowacki, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, Wardyński i Wspólnicy

 
Restrukturyzacja z perspektywy dłużnika i wierzyciela

 • Komunikacja z wierzycielami
 • Dostępne opcje restrukturyzacji
 • Zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Jarosław Dubiński, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy
Kazimierz Jeleński
, Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

 
eVoting na Walnych Zgromadzeniach

 • Nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń
 • Aplikacje KDPW w kontekście obowiązków informacyjnych spółek publicznych
 • Święto akcjonariatu - jak mogą wyglądać walne zgromadzenia

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Michał Krystkiewicz, Biuro Rozwoju Biznesu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 

Mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne

 • Polityka wynagrodzeń
 • Ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy
 • Polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych

Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

dr Dawid Van Kędzierski, Associate, Gide Loyrette Nouel

13:30-14:30 Lunch

BLOK II

14:30-16:00

Czynniki zwiększające odpowiedzialność spółki i jej władz

 • Nowe trendy w prawie oraz działaniu organów
 • Jak nowości legislacyjne przekładają się na odpowiedzialność członków zarządu
 • Rola prawnika wewnętrznego w budowaniu systemu legal compliance spółki

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Mateusz Baran, Partner, CRIDO LEGAL
Katarzyna Witkowska, Senior Associate, CRIDO LEGAL

 

Emisja obligacji po nowemu
 • Praktyczne skutki zmian regulacyjnych
 • Konsekwencje zaniechanych zmian
 • Najważniejsze wyzwania emitentów

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zbigniew Mrowiec, Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 

Ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej

 • Nieoczywiste wymogi MAR
 • Ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych
 • Transakcje osób blisko związanych

Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Paweł Mardas, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

Mateusz Ostrowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych, Kochański i Partnerzy

 
Walne zgromadzenia w przyszłości

 • Trendy i kierunki zmian w przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń
 • Jak będą wyglądały
 • Kto i w jaki sposób będzie w nich uczestniczył

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA

20:00

Wieczór Ostatkowy

 • Uroczysta kolacja
 • Zabawa przy muzyce

26 LUTEGO 2020 (środa)

7:00-8:30 Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
7:30-8:30 Poranny bieg (dla chętnych)
9:00-10:30 TURA I - warsztaty tematyczne
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 TURA II - warsztaty tematyczne
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00

Dyskusja panelowa: Najważniejsze wyzwania regulacyjne

 • MAR - praktyka nadzorcza i zakres proponowanej nowelizacji
 • Rola służb prawnych w identyfikacji szans i ryzyk w obszarach ESG
 • Wymogi i procedury dotyczące sygnalistów
 • Planowane zmiany regulacyjne i ich potencjalne implikacje

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Partnerzy

  Partner Technologiczny 
 logo_unicomp_thumb250.jpg
Partner Instytucjonalny
kdpw_logo_color_pos_rgb.jpg
Partnerzy

crido_logo_cmyk.jpg

  mf975x141.jpg

gide_small_1.jpg

  djm_logo_kolor_0.jpg
opcja1a.jpg   kp2018pl_1.jpg
   wiw_kolor_4.jpg  

Warsztaty

Grupa I

Wpływ zmian przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy na compliance. Nowe wyzwania dla zarządów i służb prawnych spółki publicznej

Marcin Marczuk

Partner, Radca Prawny

KMD.Legal

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa II

Schematy podatkowe i podatki u źródła

Michał Nowacki

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner

Wardyński i Wspólnicy

Wojciech Marszałkowski

Adwokat

Wardyński i Wspólnicy

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa III

Nowe regulacje wpływające na dostępność informacji na temat akcjonariatu spółek i na strukturę akcjonariatu

Zbigniew Mrowiec

Partner, Radca Prawny

Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Paweł Cyganik

Starszy Prawnik, Radca Prawny

Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa IV

Restrukturyzacja w praktyce - case study z perspektywy dłużnika i wierzyciela

Jarosław Dubiński

Wspólnik

Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

Kazimierz Jeleński

Radca Prawny, Wspólnik

Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa V

Prawnik wewnętrzny jako „project manager” w procesie M&A

Mateusz Rogoziński

Partner

CRIDO LEGAL

Opis warsztatu

 

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa VI

Mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne

dr Dawid Van Kędzierski

Associate

Gide Loyrette Nouel

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa VII

Jak minimalizować ryzyko postępowań dotyczących insider trading i manipulacji - case studies

Paweł Mardas

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

Kochański i Partnerzy

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

Kochański i Partnerzy

Opis warsztatu

 
Informacje będą dostępne wkrótce.

Rejestracja

Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie i odesłać do dnia 3.02.2020 roku, klikając w prawym górnym rogu zielony przycisk 'wyślij formularz'.

Formularz Zgłoszeniowy (PDF)
Pobierz

Formularz działa poprawnie w przeglądarkach Mozilla Firefox i Internet Explorer. W zależności od ustawień komputera, formularz może być aktywny do wypełnienia po zapisaniu go i powtórnym otworzeniu z dysku komputera.

WARUNKI UDZIAŁU W KONGRESIE

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla spółek należących do SEG. Spółki giełdowe nienależące do SEG mogą wziąć udział w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym (2.900 PLN netto/osoba, bez kosztów noclegu), bądź przystępując do Stowarzyszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają przedstawiciele spółek należących do SEG. Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania.

HOTEL WARSZAWIANKA

Warunkiem zagwarantowania miejsca noclegowego w Hotelu Warszawianka w Jachrance jest dokonanie przedpłaty za nocleg (przelewem na rachunek hotelu podany w Formularzu Zgłoszeniowym). Przedpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału w Kongresie od Organizatora (SEG). Rezerwacja pokoju w hotelu po preferencyjnych cenach możliwa jest do dnia 3.02.2020 r. Po tym terminie hotel nie dokonuje również zwrotów przedpłat za pokoje.

Możliwość wyboru standardu pokoju w miarę wolnych miejsc, zależna jest od kolejności zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i trwa do godz. 12.00 dnia następnego. Wcześniejsza dostępność pokoi jedynie w miarę wolnych miejsc. Organizator oferuje również bezpieczne miejsce do przechowywania bagażu.

Dojazd

Szczegóły dojazdu organizowanego przez SEG:

 • Dojazd

25 lutego, godz. 9:45 - parking przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie vis a vis Teatr Dramatyczny (przystanek autokarów zamiejscowych / będzie tam osoba z kartką SEG), miejsce docelowe: wejście główne hotelu Warszawianka, Jachranka

 • Powrót

26 lutego, godz. 15:15 - wejście główne hotelu Warszawianka, Jachranka - miejsce docelowe: parking przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie vis a vis Teatr Dramatyczny (przystanek autokarów zamiejscowych)

Aby skorzystać z dojazdu należy zaznaczyć taką opcję na drugiej stronie Formularza Zgłoszeniowego.

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

ab_roboczo_www3.pngAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plOstatnia aktualizacja 15/01/2020
Podziel Się