X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Opis

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na jubileuszowy, X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadzimy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajmiemy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbędzie się w dniach 5-6 marca 2019 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne - ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz oraz nowe wyzwania regulacyjne. Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszymy takie kwestie, jak: spółka publiczna vs. możliwość popełnienia przestępstwa (paradoks - rzeczywistość - criminal compliance), ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych, zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów, exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu.

W trakcie drugiej sesji plenarnej skoncentrujemy się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z PPK w spółce publicznej (wprowadzenie i obowiązki spółki), wymogami cyberbezpieczeństwa wynikającymi z Dyrektywy NIS, trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych. Następnie przeanalizujemy kwestie WZA przyszłości (czy potrzebujemy fizycznego spotkania, czy wszystkie decyzję muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie, problemy technologiczne i prawne).

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadzimy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Po części merytorycznej uczestników zapraszamy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z quizem, kolacją i zabawą przy muzyce.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbędą się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień prawnych. Po lunchu zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej - Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych .

Tematów do dyskusji jest oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich będzie zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Wydarzenie gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, ale również stanowi bardzo ważny element dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników:

 • Pełna relacja z wydarzenia

http://seg.org.pl/pl/ix-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg

Program

5 MARCA 2019 (wtorek)

10:30 - 11:30 Rejestracja gości oraz kawa powitalna
11:30 - 11:40

Otwarcie Kongresu

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:40 - 13:10

BLOK I:  Ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz


Czy spółka publiczna może popełnić przestępstwo? Paradoks - rzeczywistość - criminal compliance

 • Nowy rodzaj odpowiedzialności własnej spółki za czyn zabroniony; odpowiedzialność za czyn
  popełniony przez współpracowników
 • Wina anonimowa - czy spółka może sama zawinić?
 • Likwidacja przedsiębiorstwa i ograniczenia w działalności w wyniku decyzji prokuratora i sądu
 • Zakres wdrożenia i stosowania procedur/polityk Compliance jako remedium
 • Relacja przepisów z Rekomendacjami GPW
Prof. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Partner, KMG.Legal
 

Ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych

 • „Należyta staranność” w prowadzeniu spółki
 • Kompleksowe procedury bezpieczeństwa i zgodności z prawem - wymóg ustawodawczy czy nowy trend w organizacjach?
 • „Należyta staranność” zakwestionowana, czyli kilka słów o postępowaniach przed sądami i urzędami

Mateusz Baran, Partner, Radca Prawny, CRIDO Legal
Katarzyna Witkowska-Moździerz
, Adwokat, CRIDO Legal

 
Zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów

 • Ograniczenia i wymogi dotyczące emisji obligacji
 • Nowe obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych
 • Komisja Nadzoru Finansowego – nowa pozycja prawnoustrojowa
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – status prawny

Prof. dr hab. Pawel Wajda, Of Counsel, Baker McKenzie

 

Exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu

 • Zakres obowiązywania nowych regulacji
 • Exit tax w odniesieniu do osób fizycznych
 • Zasady zgodności przy skomplikowanej strukturze akcjonariatu

Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, JARA DRAPAŁA & PARTNERS
Magdalena Zasiewska, Doradca Podatkowy, Head of Taxes, JARA DRAPAŁA & PARTNERS

14:30-15:30 Lunch
15:30-17:00

BLOK II: Nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów

 
PPK w spółce publicznej - wprowadzenie i obowiązki spółki

 • Konstrukcja i zasady funkcjonowania PPK
 • Obowiązki podmiotu zatrudniającego
 • Harmonogram i procedura wdrożenia

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, GESSEL
Adam Kraszewski, Radca Prawny, Managing Associate, GESSEL

 

Wymogi cyberbezpieczeństwa wynikające z Dyrektywy NIS

 • Podstawowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy NIS
 • Największe wyzwania przy wdrażaniu Dyrektywy NIS
 • Zarządzanie incydentami
 • Zasady przeprowadzenia audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa

Krzysztof Wojdyło, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Przedstawiciel Audytel


Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

 • Najnowsze zmiany w obszarze fuzji i przejęć
 • Specyfika transakcji nieruchomościowych
 • Rola służb prawnych spółki w procesie M&A

Paweł Mardas, Counsel, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

 
WZA przyszłości

 • Czy potrzebujemy fizycznego spotkania
 • Czy wszystkie decyzje muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie
 • Problemy technologiczne i prawne

Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

15:40 - 16:10 Przerwa kawowa
16:10 - 17:40

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA

20:00

Wieczór Ostatkowy

 • Quiz
 • Uroczysta kolacja
 • Zabawa przy muzyce

6 MARCA 2019 (środa)

7:00-8:30 Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
9:00-10:30 TURA I - warsztaty tematyczne
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 TURA II - warsztaty tematyczne
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00

Dyskusja panelowa: Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych

 • Zmiana filozofii nadzoru
 • Niezbędne procedury w spółkach
 • Audyt regulacyjny
 • Wdrażanie PPK w spółce giełdowej

Partnerzy

   Partner Technologiczny  
   logo_unicomp_thumb250.jpg  
Partnerzy

baker_mckenzie_logo_color_small.jpg

crido_logo_rgb_nowe_small_0.png gessel_logo_new_small_0.jpg

jara-partners_small.jpg

  logo-kmg.png
 kp2018pl_small.png   30lecie_small.png

Warsztaty

Grupa I

Rola prawnika spółki w zarządzaniu ryzykiem w transakcji M&A

Mateusz Rogoziński


Partner, Adwokat

CRIDO Legal

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa II

Jak przeprowadzić udaną integrację post-akwizycyjną

Piotr Jaśkiewicz

Adwokat, Senior Associate

Baker McKenzie

 

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa III

Procedury compliance jako sposób mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony

prof. dr hab. Michał Królikowski

 

Adwokat, Partner

KMG Legal

Arkadiusz Górski


Aplikant Adwokacki & Associate

KMG Legal

Łukasz Świątek


Aplikant Adwokacki & Associate

KMG Legal

Opis warsztatu

 
Informacje będą dostępne wkrótce.
Grupa IV

Zarządzanie wybranymi ryzykami związanymi z własnością intelektualną -  między znakiem towarowym a wzorem przemysłowym

Lena Marcinoska


Adwokat

Wardyński i Wspólnicy

Anna Pompe


Wspólnik, Adwokat

Wardyński i Wspólnicy

Opis warsztatu

 
Informacje będą dostępne wkrótce.
Grupa V

Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu w świetle nowych regulacji - szybko i tanio

Julia Trzmielewska

 

Aplikantka Radcowska

GESSEL

Michał Szutenbach

 

Adwokat, GESSEL

Opis warsztatu

 

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa VI

Praktyczne relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą oraz organami spółek powiązanych - ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych

Marcin Chomiuk

Radca Prawny, Partner
JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Zbigniew Jara

 

Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający
JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Magdalena Zasiewska


Doradca Podatkowy, Head of Taxes

JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa VII

Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

Paweł Cholewiński, Partner


Szef Praktyki Nieruchomości

Kochański i Partnerzy

Paweł Mardas


Counsel, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

Kochański i Partnerzy

Opis warsztatu

 
Informacje będą dostępne wkrótce.

Rejestracja

Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie i odesłać, klikając w prawym górnym rogu zielony przycisk 'wyślij formularz'.

Formularz Zgłoszeniowy (PDF)
Pobierz

Formularz działa poprawnie w przeglądarkach Mozilla Firefox i Internet Explorer. W zależności od ustawień komputera, formularz może być aktywny do wypełnienia po zapisaniu go i powtórnym otworzeniu z dysku komputera.

WARUNKI UDZIAŁU W KONGRESIE

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla spółek należących do SEG oraz posiadaczy abonamentów PREMIUM lub EDU lub LEGAL. Spółki giełdowe nienależące do SEG mogą wziąć udział w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym (2.900 PLN netto/osoba, bez kosztów noclegu), bądź przystępując do Stowarzyszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają przedstawiciele spółek należących do SEG oraz posiadacze abonamentów PREMIUM lub EDU lub LEGAL. Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania.

HOTEL WARSZAWIANKA

Warunkiem zagwarantowania miejsca noclegowego w Hotelu Warszawianka w Jachrance jest dokonanie przedpłaty za nocleg (kartą kredytową, bądź przelewem na rachunek hotelu podany w Formularzu Zgłoszeniowym). Przedpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału w Kongresie od Organizatora (SEG). Hotel wystawia faktury proforma. Hotel nie zwraca wpłaconych środków po dniu 22 lutego 2019 roku.

Dojazd

Szczegóły dojazdu organizowanego przez SEG:

 • Dojazd

5 marca, godz. 9:45 - Parking przy Placu Defilad 1,  na przeciwko Kinoteki

 • Powrót

6 marca, godz. 15:15 - Wejście główne hotelu/ miejsce docelowe - Parking przy Placu Defilad 1, na przeciwko Kinoteki

Aby skorzystać z dojazdu należy zaznaczyć taką opcję na drugiej stronie Formularza Zgłoszeniowego.

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: kongres@seg.org.pl


 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plOstatnia aktualizacja 17/12/2018
Podziel Się