Wystartowała IV edycja projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
19/08/2015

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz GES po raz czwarty organizują projekt edukacyjny „Analiza ESG spółek w Polsce”, w ramach którego spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostaną ocenione pod kątem ujawniania danych niefinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” realizujemy wspólnie z GES od trzech lat i dotychczas badaliśmy wszystkie notowane spółki (w tym na rynku NewConnect). W tym roku zdecydowaliśmy się na zawężenie badanej grupy do Rynku Głównego i 143 największych spółek (zatrudniających powyżej 500 osób), ponieważ zgodnie z Dyrektywą UE właśnie te spółki mają obowiązek raportować swoje działania pozafinansowe, a my chcemy sprawdzić, w jaki sposób przygotowują się do nowych wymogów - mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Rozszerzone obowiązki sprawozdawcze obejmą spółki giełdowe zatrudniające ponad 500 pracowników oraz jednostki zainteresowania publicznego, czyli m. in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, a także inne spółki strategiczne wyznaczone przez administrację centralną. Spółki giełdowe dodatkowo będą również zobowiązane do ujawnienia informacji na temat polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających.

 Analizą są objęte 143 spółki z Rynku Głównego, których akcje w dniu 31 lipca 2015 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Badanie zostanie przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm.

 Od 1 października 2015 roku spółki mogą bezpłatnie zapoznać się z wynikami analizy raportowania danych ESG na specjalnie przygotowanej interaktywnej platformie internetowej. W swoim indywidualnym profilu każda spółka może zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny, uzupełnić informacje, a także zapoznać się z benchmarkami ogólnymi oraz branżowymi. Indywidualne wyniki analizy dotyczące spółki będą ujawniane jedynie jej przedstawicielom, natomiast wnioski płynące z analizy, zbiorcze wynikibadań oraz wytyczne dla spółek i inwestorów w zakresie znaczenia danych ESG zostaną omówione 21 października 2015 roku na konferencji podsumowującej IV edycję projektu. Na podstawie wyników analizy GES Risk Rating zostanie także stworzony „Ranking spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG”. W rankingu zostaną wyróżnione po 3 najlepsze spółki. Wyniki rankingu zostaną zaprezentowane podczas konferencji. 

Zaangażowanie spółek poprzez udostępnienie platformy internetowej z dedykowanym profilem dla każdej spółki nastąpi od 1.10 do 31.10.2015 r., a wyniki analizy GES zostaną o nie uzupełnione i jeżeli dojdzie do jakichkolwiek zmian w przeprowadzonej analizie zostaną one uwzględnione i jeszcze raz podsumowane (po konferencji podsumowującej).

Zbiorcze wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy zostaną przedstawione w formie prezentacji i zawieszone na stronie www.seg.org.pl oraz na portalu członkowskim SEGnet.

 

 Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.seg.org.pl/pl/projekty

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się