Wyniki badania raportów spółek w kontekście przestrzegania wytycznych KE z 2017 r.

Kategoria: 
Działalność SEG
11/09/2019

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundację Standardów Raportowania, która jest podsumowaniem badania raportów rocznych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W badaniu przeprowadzonym przez SEG i FSR przeanalizowano treści raportów pod względem 10 kryteriów podstawowych i kryterium specjalnego przygotowanych na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych. 

Infografika SEG i FSR

Ostatnia aktualizacja 18/09/2019
Podziel Się