Wydłużenie maksymalnego terminu publikacji raportów rocznych i kwartalnych

Kategoria: 
Prawo Krajowe
15/04/2020

Opublikowane zostało, wydane w ramach Tarczy Antykryzysowej, rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, maksymalny termin na publikację raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłużono o 60 dni (§ 21 ust. 1). Ponadto maksymalny termin na publikację raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., przedłużono o 2 miesiące (§ 21 ust. 3). Pełny tekst rozporządzenia w tym linku.

Informacje o wszystkich zmianach regulacji dotyczących „giełdowości” spółek publicznych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znajdują się na stronie internetowej SEG w zakładce COVID-19.

Ostatnia aktualizacja 15/04/2020
Podziel Się