Wpływ ujawniania danych pozafinansowych na wartość spółki giełdowej

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
14/11/2012

Komunikat prasowy, 12.11.2012

14 listopada br. na konferencji Wpływ ujawniania danych pozafinansowych na wartość spółki giełdowej dowiemy się jaki jest poziom raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym oraz poznamy ranking spółek najlepiej raportujących dane ESG.

Konferencja jest podsumowaniem projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand w ramach którego wszystkie spółki notowane na rynku głównym GPW i rynku New Connect zostały przebadane pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Pierwsza edycja projektu dobiega końca i bardzo mnie cieszy, że możemy podzielić się z uczestnikami rynku wnioskami z badania. Zainteresowanie swoim wynikami wyraziło blisko 150 spółek co odczytujemy jako duży sukces, zwłaszcza, że temat raportowania danych ESG jest nadal mało popularny na polskim rynku kapitałowym. Mam nadzieję, że rekomendacje ekspertów oraz dyskusja na temat korzyści płynących z raportowania danych środowiskowych, społecznych i corporate governance będzie inspiracją dla emitentów do zauważenia pola do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.– mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W pierwszej części wydarzenia uczestnicy poznają metodologię badania, dowiedzą się jaki jest poziom raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym, jak kształtuje sie ryzyko ESG w spółce publicznej oraz poznają odpowiedź na pytanie czy raportowanie danych pozafinansowych może być elementem przewagi konkurencyjnej spółki.

Około pięciu tysięcy spółek z całego świata zostało przeanalizowanych według, zastosowanej w tym projekcie, metodologii Risk Rating, która dostarcza firmom oraz inwestorom wartościowych informacji na temat poziomu raportowania wskaźników ESG. Dzięki temu zarówno spółki giełdowe jak i inwestorzy mają unikatową możliwość porównania poziomu raportowania danych pozafinansowych przez polskie spółki na tle reszty świata. Daje to możliwość zidentyfikowania źródeł potencjalnych ryzyk i wykorzystania informacji płynących z ujawniania danych ESG w budowaniu strategii na przyszłość. - stwierdza Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES w Polsce.

W drugiej części spotkania przedstawiciele spółek, funduszu inwestycyjnego, analityków będą dyskutować, kto może skorzystać na raportowaniu danych pozafinansowych oraz jakie są bariery w rozwoju odpowiedzialnego inwestowania ( SRI).

„Zagadnienia związane z raportowaniem danych pozafinansowych oraz odpowiedzialnymi inwestycjami budzą wiele kontrowersji zarówno wśród przedstawicieli spółek, jak i samych analityków. W trakcie rozmowy z ekspertami spróbujemy odpowiedzieć m.in. na takie pytania jak: gdzie jest granica pomiędzy budowaniem transparentności spółki a ochroną know how stanowiącego przewagę konkurencyjną spółki?; jak mierzyć i ujawniać dane pozafinansowe?; oraz jak określać wartość danych pozafinansowych ujawnianych przez spółki? Podczas dyskusji zostanie dokonana próba nakreślenia ścieżki, jaką powinniśmy w Polce pójść aby spółki odpowiedzialne społecznie były racjonalnie nagradzane finansowo przez inwestorów. – mówiRobert Sroka, Szef Projektów CSR w Accreo Taxand.

Analizie zostały poddane wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2012 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm. Spółki na specjalnie przygotowanej interaktywnej platformie internetowej mogły zgłaszać uwagi do oceny oraz zadawać pytania analitykom. Wśród najlepiej ocenionych spółek znaleźli się przedstawiciele firm z kapitałem polskim oraz zagranicznym z różnych branż. Oznacza to, że spółki z każdej branży mają możliwość znaleźć się wysoko w rankingu a tym samym podnosić swoją wartość wśród inwestorów. Spośród zbadanych 831 spółek aż 606 nie publikuje żadnej informacji w obszarze zarządzania środowiskiem. W badaniu GES Risk Rating najwięcej pozytywnych ocen otrzymały spółki za informacje wykorzystywane przy analizie ładu korporacyjnego.

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Na konferencji zostanie zaprezentowana publikacja Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja będzie transmitowana w Internecie Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej www.seg.org.pl .

Ostatnia aktualizacja 26/11/2013
Podziel Się