W przyszłym tygodniu odbędzie się piąte spotkanie prawników spółek giełdowych

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
27/02/2014

Komunikat prasowy, 27.02.2014

4-5 marca 2014 roku w Jachrance odbędzie się V Kongres Prawników Spółek Giełdowych. Na kongresie będzie mowa m.in. o raportowaniu bez rozporządzenia, raportowaniu danych finansowych oraz najlepszych praktykach WZA.

Pierwszego dnia odbędą się trzy sesje plenarne. Do wzięcia udziału w pierwszej sesji „Jak raportować bez rozporządzenia” moderowanej przez Prezesa SEG, dr Mirosława Kachniewskiego, zostali zaproszeni: Marcin Marczuk (Partner, Radca Prawny, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni), Andrzej Mikosz (Partner, K&L Gates), Ilona Pieczyńska-Czerny (Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) oraz Michał Stępniewski (Członek Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Na poziomie unijnym trwają prace nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), którego najistotniejszą konsekwencją będzie wyeliminowanie z dzisiejszego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych katalogu wydarzeń gospodarczych wymagających raportowania. Zgromadzeni goście zastanowią się jak będzie można wypełnić pustkę po rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych oraz przedyskutują temat standardów rynkowych w kontekście ich opracowywania, konsultowania i późniejszego egzekwowania.

Podczas drugiej sesji pod batutą Dyrektora Generalnego SEG, Dariusza Witkowskiego, zostanie omówiony temat raportowania danych finansowych z uwzględnieniem takich zagadnień jak: czy rynek potrzebuje raportów kwartalnych, dane finansowe jako informacja cenotwórcza, projekt standardu raportowania danych finansowych. Gośćmi debaty będą Marcin Dyl (Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami),  Artur Kulesza (Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami, Bank Millennium), Danuta Pajewska (Starszy Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy) oraz Robert Wąchała (Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego).

Pod koniec 2013 roku została opublikowana dyrektywa w sprawie harmonizacji raportowania okresowego, która eliminuje obowiązek publikowania raportów kwartalnych, natomiast pozwala Macierzystym Państwom Członkowskim nałożyć na emitentów obowiązek publikowania dodatkowych raportów okresowych. W związku z tymi zmianami SEG analizuje zasadność przekazywania raportów kwartalnych przez emitentów konsultując ten temat ze spółkami członkowskimi. Debata na Kongresie Prawników będzie kolejnym, bardzo ważnym punktem w procesie konsultacji, który mam nadzieję pozwoli na wypracowanie stanowiska emitentów – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG.

Część merytoryczną pierwszego dnia zakończy dyskusja o najlepszych praktykach WZA, w której wezmą udział: Andrzej Knap (Prezes Zarządu, Unicomp-WZA), Leszek Koziorowski (Wspólnik, Radca Prawny, GESSEL Koziorowski), Radosław L. Kwaśnicki (Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy) oraz Marek Wodnicki (Dyrektor Biura Prawnego, GPW w Warszawie). Zaproszeni goście zastanowią się, czy spółki potrzebują wytycznych odnośnie organizacji i przebiegu WZA, jakie kwestie powinny się znaleźć w wytycznych i jak należałoby je egzekwować.

Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówione zostaną zagadnienia prawne dotyczące m.in. głośnych sporów na WZA i po ich zakończeniu, finansowania spółek publicznych, odpowiedzialności doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego, projektu nowej ustawy o obligacjach, compliance w praktyce, scalania akcji.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny,  kancelarie prawne: GESSEL Koziorowski, K&L Gates, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego objął przedsięwzięcie patronatem merytorycznym.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Kontakt

Magdalena Raczek

Manager ds. PR
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
www.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 28/02/2014
Podziel Się