W marcu V Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
23/01/2014

Komunikat prasowy, 23.01.2014

4-5 marca 2014 roku w Jachrance odbędzie się piąte spotkanie prawników spółek giełdowych. Na kongresie będzie mowa m.in. o raportowaniu bez rozporządzenia, raportowaniu danych finansowych oraz najlepszych praktykach WZA.

- Kongres Prawników na stałe wpisał się w krajobraz szkoleniowy, stając się dla prawników specjalizujących się w prawie rynku kapitałowego okazją do cyklicznego spotkania i omówienia bieżących zmian regulacyjnych oraz najciekawszych kazusów prawnych. Prawo nie tylko polskie, ale również unijne jest często niejednoznaczne, dlatego też możliwość skonsultowania wątpliwości interpretacyjnych z którymi spotykają się prawnicy w codziennej praktyce jest bardzo cenna – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Pierwszego dnia odbędą się trzy sesje plenarne. Podczas pierwszej sesji „Jak raportować bez rozporządzenia” zostaną przedstawione propozycje nowych uregulowań unijnych. Zgromadzeni goście zastanowią się jak będzie można wypełnić pustkę po rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych oraz przedyskutują temat standardów rynkowych w kontekście ich opracowywania, konsultowania i późniejszego egzekwowania.

- Na poziomie unijnym trwają prace nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (MAR – Market Abuse Regulation). Najistotniejszą konsekwencją wprowadzenia rozporządzenia MAR, z którą będą musieli zmierzyć się emitenci, będzie wyeliminowanie z dzisiejszego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych katalogu wydarzeń gospodarczych wymagających raportowania. Obecnie spółki decydując, czy dane wydarzenie zaraportować, czy nie, opierają się w dużej mierze na liście znajdującej się w rozporządzeniu, choć powinny analizować także wszelkie inne rodzaje informacji, które mogą wpłynąć na wycenę spółki. Po wprowadzeniu rozporządzenia MAR będą musiały w każdym przypadku opierać się jedynie na ocenie, czy dane wydarzenie może mieć wpływ na cenę akcji. Prace nad tym rozporządzeniem nadal trwają i jego przyjęcia możemy oczekiwać w drugiej połowie 2014r. Wliczając okres vacatio legis jest jeszcze sporo czasu, aby spółki mogły przygotować się do nadchodzących zmian. Dyskusja na Kongresie Prawników będzie okazją, aby w gronie przedstawicieli nadzoru, emitentów i instytucji rynku zmierzyć się z tym tematem - tłumaczy Prezes SEG.

Podczas drugiej sesji zostanie omówiony temat raportowania danych finansowych z uwzględnieniem takich zagadnień jak: czy rynek potrzebuje raportów kwartalnych, dane finansowe jako informacja cenotwórcza, projekt standardu raportowania danych finansowych.

- W obszarze regulacyjnym szykuje się również zmiana dotycząca raportowania okresowego wynikająca ze zmian unijnych, które eliminują obowiązek publikowania raportów kwartalnych. Macierzyste państwa członkowskie będą mogły nałożyć na emitentów obowiązek publikowania dodatkowych raportów okresowych, co w przypadku Polski, jak się wydaje, sprowadzałoby się do utrzymania statusu quo. Wprawdzie regulacja wejdzie w życie dopiero w listopadzie 2015 roku, ale temat jest na tyle istotny z punktu widzenia wiarygodności emitentów, że już teraz wymaga poważnej dyskusji w gronie wszystkich interesariuszy nad sensem utrzymania raportów kwartalnych, tak aby zastosowane rozwiązanie było jak najlepsze dla rozwoju rynku kapitałowego – opowiada Prezes Kachniewski.

Część merytoryczną pierwszego dnia zakończy dyskusja o najlepszych praktykach WZA. Zaproszeni goście zastanowią się czy spółki potrzebują wytycznych odnośnie organizacji i przebiegu WZA, jakie kwestie powinny się znaleźć w wytycznych i jak należałoby je egzekwować.

Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówione zostaną zagadnienia prawne dotyczące m.in. głośnych sporów na WZA i po ich zakończeniu, finansowania spółek publicznych, odpowiedzialności doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego, projektu nowej ustawy o obligacjach, compliance w praktyce, scalania akcji.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: GESSEL Koziorowski, K&L Gates, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego objął przedsięwzięcie patronatem merytorycznym.
Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Kontakt:

Magdalena Raczek
Manager ds. PR
tel. 22 826 26 89
mob. 509 357 280
e-mail: mraczek@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 27/02/2014
Podziel Się