W lutym IV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
10/01/2013

Komunikat prasowy, 10.01.2013

Kongres skierowany do działów prawnych spółek giełdowych odbędzie się 12-13 lutego 2013 roku w Hotelu OSSA w Ossie k/Rawy Mazowieckiej. Tematyka Kongresu będzie tradycyjnie dotyczyć Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, natomiast obrady będą przebiegać w innej niż dotychczas formie.

„W tym roku postanowiliśmy zmodyfikować formułę Kongresu. Pierwszego dnia zamiast symulacji przebiegu całego Walnego Zgromadzenia Zwykłej Spółki skupimy się na szczegółowym przeanalizowaniu kilku zagadnień na przykładzie casów, które uznaliśmy za szczególnie istotne z punktu widzenia przebiegu WZA. Symulacja kilku wybranych fragmentów WZA pozwoli nam zwiększyć dynamikę dyskusji, a audytorium złożone z ponad 200 prawników, które rokrocznie gromadzi się na Kongresie, jest gwarancją ciekawej merytorycznie debaty. Mam nadzieję, że tak jak i w latach ubiegłych Kongres będzie okazją do wymiany poglądów i konsultacji problemów z którymi na co dzień stykają się działy prawne spółek giełdowych” – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Pierwszego dnia przedyskutowane zostaną takie zagadnienia, jak: kworum na WZA, zmiana przedmiotu działalności, akcje uprzywilejowane i odwołanie pełnomocnictwa oraz wybór rewidenta ds. szczególnych. Oprócz poszczególnych ‘case study’ zostaną przedstawione ostatnie zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych dotyczące e-WZA i sposób ich wdrożenia przez spółki giełdowe.

Drugiego dnia Kongresu odbędą zajęcia praktyczne w formie warsztatów dotyczące takich zagadnień prawnych jak: nowe obowiązki spółek związane z planowanymi zmianami przepisów o ochronie danych osobowych, programy motywacyjne w spółkach publicznych, własność intelektualna w spółce giełdowej, współpraca z konkurencją a zmowa cenowa, nowe technologie i narzędzia w organizacji i realizacji WZ, emisja obligacji przez spółkę publiczną, polityka informacyjna emitenta, akcje nieme w obrocie giełdowym, postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego, zmiany prawa a optymalizacje podatkowe oraz obowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych.

„Każdy uczestnik zostanie na czas trwania Kongresu zaopatrzony w tablet, na którym będą dostępne wszystkie materiały potrzebne podczas obrad kongresowych. Ten krok w nowoczesność będzie dobrym ćwiczeniem, które mam nadzieję, pozwoli nam uzmysłowić sobie jak zmieniła się rzeczywistości w ciągu kilku ostatnich lat i jakie szanse oraz ryzyka mogą wygenerować nowe rozwiązania technologiczne” – dodaje Prezes Kachniewski

Gospodarzami wydarzenia są Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC Legal, Salans, Unicomp-WZA, CMS Cameron McKenna, Gessel Koziorowski, K&L Gates, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 25/11/2013
Podziel Się