VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Kategoria: 
Prasa o nas
11/02/2016

O najważniejszych zmianach legislacyjnych z jakimi muszą zmierzyć się emitenci giełdowi oraz problematyce nowych regulacji MAR na VII Kongresie Prawników Spółek Giełdowych.

"Podczas Kongresu przedyskutowany został OSR-2 dotyczący raportowania zdarzeń bieżących i obecnie jest przedmiotem konsultacji ze środowiskiem emitentów. Po opublikowaniu OSR-2 każdy z emitentów będzie mógł stworzyć własną procedurę kwalifikacji informacji poufnej w ramach tzw. Indywidualnego Standardu Raportowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności i branży" - mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Więcej o tymi:

www.bankier.pl

www.inwestycje.pl

www.manager.inwestycje.pl

www.gpwmedia.pl

www.gpwinfostrefa.pl

www.biznes.pap.pl

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się