Uwagi SEG do projektu ustawy o zmianach w OFE

Kategoria: 
Prawo Krajowe
23/10/2013

Pismem z dnia 23 października 2013 r. SEG w ramach prac legislacyjnych w trybie uzgodnień międzyresortowych przygotował i przekazał do Ministra Pracy i Polityki Społecznej obszerne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu wskazując na cały szereg nieprawidłowości w projekcie ustawy oraz ryzyk związanych z wdrożeniem przygotowywanego planu zmian systemu emerytalnego.

Zdaniem SEG wszystkie ryzyka związane z wdrażanym projektu zmian OFE wskazywane jeszcze przed opublikowaniem projektu ustawy przez rząd są nadal aktualne. Przyjecie zmian spowoduje:

  • Całkowitą likwidację OFE w najbliższym okresie,
  • Przejecie znaczącej części aktywów akcyjnych OFE przez ZUS,
  • Pojawienie się nowego znaczącego akcjonariusza (ZUS) w wielu spółkach, który zastąpi dotychczasowe OFE,
  • Pojawi się nadpodaż akcji na GPW wynikająca zarówno ze strategii nowego akcjonariusza (ZUS), jak i konieczności sprzedaży akcji przez OFE w celu realizacji obowiązków wynikających z tzw. zasady „suwaka”.
Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 11/12/2013
Podziel Się