Uwagi EuropeanIssuers do projektów nowych rozwiązań dotyczących prospektu emisyjnego

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
13/10/2017

EuropeanIssuers, europejska organizacja zrzeszająca emitentów, której członkiem jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, przekazała uwagi do projektów nowych rozwiązań dotyczących prospektu emisyjnego. Uwagi dotyczą 3 obszarów - kontrola i zatwierdzanie prospektów, projekt rozporządzenia dot. wzrostu UE, zawartość i forma rozporządzenia dot. prospektów emisyjnych. Wszystkie wskazane uwagi mają na celu wprowadzenie udogodnień dla emitentów na rynku europejskim. Ze szczegółami można zapoznać się w zakładce Regulacje.

Ostatnia aktualizacja 17/10/2017
Podziel Się