Unia Rynków Kapitałowych - inwestorzy indywidualni

Kategoria: 
Prasa o nas
16/07/2020

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Mirosław Kachniewski, napisał kolejny felieton z cyklu "Unia Rynków Kapitałowych":

"Sporządzony przez High Level Forum raport mający na celu przyspieszenie prac zmierzających do utworzenia Unii Rynków Kapitałowych obejmuje bardzo wiele wątków, ale we wcześniejszych felietonach starałem się wybrać tylko te najważniejsze z perspektywy polskiego rynku kapitałowego. Dziś ostatni z nich, poświęcony nieprofesjonalnym inwestorom. Inwestorzy indywidualni zawsze znajdują się w centrum zainteresowania regulatorów i nadzorców, gdyż jest to najbardziej bezbronna grupa uczestników rynku. Niestety, podejmowane od lat działania doprowadziły bardziej do ubezwłasnowolnienia niż do ochrony inwestorów indywidualnych."

Zapraszamy do przeczytania felietonu w Parkiecie (2020-07-16 str. 16) oraz na www.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 16/07/2020
Podziel Się